Tilskud/støtte

DGI tilskud

DGI yder tilskud til Fremtidens Idrætsleder i form af et tilskud til en studietur i forbindelse med opholdet.

Støtte fra kommuner

Enkelte kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune. Kontakt din kommune for at høre om muligheden for støtte.

Dagpenge

ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE OG HALVE DAGPENGE
Kontakt din arbejdsløshedskasse for at høre om de gældende regler.

SYGEDAGPENGE
Kontakt din kommune for at høre om gældende regler.