Vejledning

Højskolen er et godt springbræt til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse. Det unikke ved højskolen og dens læringsrum er, at den er forbundet med kostskoleformen. Her bygger forholdet mellem lærer og elev og mellem elever på, at de ikke kun kender hinanden fra undervisningen, men også fra forskellige hverdagssituationer.
Flere eksterne evalueringer peger på, at højskolen giver den enkelte unge en unik mulighed for at udvikle sociale, faglige og personlige kompetencer, og dermed få et styrket selvværd.

På Gymnastikhøjskolen i Ollerup har vi kurser af 4 til 9 måneders varighed. Vi er forpligtet til at give vores elever uddannelses- og erhvervsvejledning på alle kurser over 12 uger. Og det lever vi selvfølgelig op til.

Som elev vil du opleve en personlig samtale i dine "Mig og Verden"-timer. Du vil få mulighed for at vælge dig ind på forskellige uddannelser for at høre mere om dem. Dette sker fast to aftener hvert forår, umiddelbart før tilmeldingsfristen til de videregående uddannelser. Desuden er du altid velkommen til at henvende dig til skolens undervisere, der alle kan være dig behjælpelig med at søge uddannelsesinformation og vejlede dig i dine valg.

Vores vejledning er fleksibel og målrettet fordi vi kommer til at kende dig som person, og ikke kun som elev. Du vil her på skolen komme væk fra den almindelige hverdag. Du vil få tid til at tænke dig om og prøve dig selv af i et trygt miljø. Og samtidigt kan du forberede dig på og blive motiveret til at tage en videregående uddannelse.